Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου (ΠΑΙ)


Η Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου (AII) αποτελεί άτυπη διακυβερνητική συνεργασία και όχι διεθνή οργανισμό.  Ιδρύθηκε το 2000 στην Ανκόνα της Ιταλίας και  αφορά στην περιφερειακή συνεργασία 10 χωρών, των οποίων οι ακτές βρέχονται από τις θάλασσες της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι χώρες που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία είναι οι εξής: Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Αλβανία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Άγιος Μαρίνος.  Κάθε μία εκ των συμμετεχουσών χωρών αναλαμβάνει την προεδρία της ΑΙΙ εκ περιτροπής για ένα χρόνο.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας, οι παραπάνω χώρες εκπονούν από κοινού σχέδια δράσης, κυρίως σε τομείς της λεγόμενης «χαμηλής πολιτικής», όπως ο τουρισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η αλιεία, οι πολιτιστικές δράσεις, η διαπανεπιστημιακή συνεργασία, τα δίκτυα πόλεων, οι μεταφορές, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η δασοπροστασία. Τα περισσότερα προγράμματα αφορούν συνήθως σε συνεργασίες που συντονίζονται μεν από τα αντίστοιχα, αρμόδια υπουργεία, αλλά υλοποιούνται στη βάση πρωτοβουλιών τοπικών αρχών (περιφερειακές αρχές, πόλεις, δήμοι, πανεπιστήμια κλπ.) 

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού σκέλους της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου πραγματοποιείται μία φορά ετησίως η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων από την χώρα που έχει αναλάβει την προεδρία.

 

Σύνδεσμος προς τη σχετική ιστοσελίδα


Δεν βρέθηκαν μέλη ελληνικής αντιπροσωπείας

Δεν βρέθηκαν δραστηριότητες

Επιστροφή >>