Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Γενικές Διευθύνσεις : Γ.Δ. Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής

Προϊσταμένη Δ/νσης: Αθηνά M. Συναρέλλη 
Τηλέφωνο: 210 370 7226
e-mail: synarelli@parliament.gr
 

Η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής λειτουργεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής και είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση υλικού τεκμηρίωσης, των πάσης φύσεως εντύπων, περιοδικών και εφημερίδων, καθώς και του παραγόμενου υλικού από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τη συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες και επιστημονικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Τμήμα Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης
Προϊσταμένη: Ασπασία Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 210 370 7091
e-mail: a.papaconstantinou@parliament.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:
Η τεκμηρίωση και η παροχή κοινοβουλευτικής πληροφόρησης, για τις εισηγητικές εκθέσεις, τα πρακτικά της Βουλής, τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και το εν γένει υλικό που παράγεται από τις υπηρεσίες της Βουλής.

Η μέριμνα για την αγορά βιβλίων και περιοδικών κοινοβουλευτικού ενδιαφέροντος, καθώς και εκδόσεων δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά.

Η ενημέρωση και η εξυπηρέτηση των Βουλευτών και των υπηρεσιών της Βουλής, με δανεισμό βιβλίων, διαδανεισμό, λειτουργία αναγνωστηρίου κ.ά..

Η μέριμνα για τη φύλαξη, την ανάπτυξη και την τεκμηρίωση της συλλογής των Πολυτίμων και Σπανίων Εντύπων, της συλλογής χειρογράφων, της συλλογής ιστορικών, φωτογραφικών και πάσης φύσεως αρχείων, πλην αυτών των πολιτικών προσωπικοτήτων, και του οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού.

Η μέριμνα για τη φύλαξη, την ανάπτυξη και την τεκμηρίωση των Ειδικών Συλλογών και της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής.

Η εξυπηρέτηση της πρόσβασης των πολιτών στα ανωτέρω αρχεία και συλλογές.

Η μέριμνα για την ενημέρωση και την ανάπτυξη της έντυπης και ψηφιακής ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης συλλογής εφημερίδων και περιοδικών, την τεκμηρίωση και αρχειοθέτησή της, καθώς και την ανάπτυξη των συλλογών από παραγγελίες, δωρεές, ανταλλαγές κατά νόμο, προσφορές, την τεκμηρίωση και διαχείριση του τρέχοντος βιβλιακού υλικού και την εξυπηρέτηση του κοινού με το σύνολο των συλλογών της Βιβλιοθήκης.

 

Ώρες λειτουργίας

Για το εσωτερικό Κοινό:
καθημερινά 09:00-21:00 (και καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου)
Σάββατο 09:00-14:00

Για το εξωτερικό Κοινό:
καθημερινά 10:00-20:00
Σάββατο 09:00-14:00
Κυριακή και επίσημες αργίες: κλειστά

Ειδικές Συλλογές:
Για τον προγραμματισμό της επίσκεψης στο Αναγνωστήριο Ειδικών Συλλογών, το Αναγνωστικό Κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα 210 370 7896, 210 370 7297 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση reference@parliament.gr

 
Επικοινωνία
Γραμματεία: 210 370 7227
Αναγνωστήριο: 210 370 7212
Ειδικές Συλλογές: 210 370 7896
e-mail: reference@parliament.gr

Β) Τμήμα Βιβλιοθήκης Πόλης (Καπνεργοστάσιο) και Διαχείρισης Συστημάτων Βιβλιοθήκης
Προϊσταμένη: Ελένη Μουζουράκη
Τηλ.: 2105102605
e- mail: e.mouzouraki@parliament.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:
Η ευθύνη για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης Πόλης, στο παλαιό Καπνεργοστάσιο, του βιβλιοστασίου και του αναγνωστηρίου της.

Η μέριμνα για την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Βιβλιοθήκης, καθώς και για τη δημιουργία και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων της, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η εισαγωγή νέων εφαρμογών και η ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών στις υποδομές της Βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η μέριμνα για την ψηφιοποίηση και μικροφωτογράφηση των Συλλογών της Βουλής και για τη λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης.
 

Ώρες λειτουργίας
καθημερινά 10:00-18:00
Σάββατο 09:00-14:00 (κατόπιν συνεννόησης)
Κυριακή και επίσημες αργίες: κλειστά

 
Επικοινωνία
Αναγνωστήριο: 210 510 2315
Αρχείο Εφημερίδων: 210 510 2606, 210 510 2065
Αρχείο Περιοδικών και Ξένου Τύπου: 210 510 2305
Ψηφιακά: 210 510 2302, 210 510 2304
e-mail: citylibrary@parliament.gr


Γ) Τμήμα Διατήρησης και Συντήρησης Έντυπου Υλικού και Έργων Τέχνης 
Προϊσταμένη: Άννα-Αριέττα Ρεβίθη
Τηλέφωνο: 210 510 2607
e- mail: a.revithi@parliament.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:

Η μέριμνα για τη διατήρηση, σε καλές συνθήκες, του έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης, των μικροταινιών και των έργων τέχνης και η πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων σε όλους τους χώρους αποθήκευσης και χρήσης τους, καθώς και για την ασφάλιση κάθε είδους αντικειμένων, όπως κειμηλίων μεγάλης αξίας, επίπλων, πινάκων κ.ά..

Η συντήρηση βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, χειρογράφων, εγγράφων, έργων ζωγραφικής και άλλων έργων τέχνης των συλλογών που ανήκουν στη Βουλή και η τήρηση σχετικού αρχείου.
 

Επικοινωνία
e-mail: conservation@parliament.gr

 

Δ) Τμήμα Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων
Προϊσταμένη: Μαρία Βλασσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 510 2057
e-mail: m.vlassopoulou@parliament.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:

Η ευθύνη για τη λειτουργία της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, της συλλογής Ψυχάρη, των υπόλοιπων αυτοτελών συλλογών, του βιβλιοστασίου και του αναγνωστηρίου της.

Η μέριμνα για τη φύλαξη, την ανάπτυξη και την τεκμηρίωση των συλλογών πολιτικών προσωπικοτήτων και του σχετικού οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού.

Η εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, καθώς και η εξυπηρέτηση του κοινού, για το σύνολο των συλλογών των πολιτικών προσωπικοτήτων.
 

Ώρες λειτουργίας 
καθημερινά 10:00-18:00
Σάββατο 09:00-14:00
Κυριακή και επίσημες αργίες: κλειστά 
 

Επικοινωνία
Αναγνωστήριο: 210 510 2603, 210 510 2604
e-mail: benakeios@parliament.gr

 

Ε) Τμήμα Κοινοβουλευτικών Αρχείων
Προϊσταμένη: Αγγελική Καραπάνου
Τηλέφωνο: 210 370 7092
e-mail: ant.karapanou@parliament.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως:

Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, τη φύλαξη, τη συντήρηση, την τεκμηρίωση και την ψηφιοποίηση των αρχείων που παράγονται και τηρούνται από το Κοινοβούλιο.

Η εξυπηρέτηση του κοινού για το υλικό του τμήματος.
 

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 210 370 8595, 210 370 7627
email: archives@parliament.gr

 

 

  

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ