Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αναδιοργάνωσης Διοικ. Λειτουργιών

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Δημήτριος Κορυζής

e-mail: dkoryzis@parliament.gr

Ιδρύεται στη Βουλή Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αναδιοργάνωσης Διοικητικών Λειτουργιών, επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα της Βουλής.

Στην αρμοδιότητα της Μονάδας ανήκουν, ιδίως:
  • Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του συστήματος διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών της Βουλής, στο πλαίσιο διαρκούς παρακολούθησής τους.
  • Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής για το σχεδιασμό, την εκπόνηση, την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων της Βουλής.
  • Η πιστοποίηση των διαδικασιών για τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών της Βουλής.
  • Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της Βουλής, καθώς και η αξιολόγηση των λειτουργιών της βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
  • Ο δειγματοληπτικός έλεγχος των διαδικασιών διενέργειας κάθε είδους δαπάνης, είσπραξης και εμφάνισης εσόδων, διαχείρισης κινδύνων, καθώς και διαχείρισης της περιουσίας της Βουλής.
  • Ο έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων για να διαπιστώνεται κατά πόσον ανταποκρίνονται στους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες / μηχανισμοί ελέγχου.
  • Ο έλεγχος της ακρίβειας, αξιοπιστίας και έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
  • Η πιστοποίηση της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων της Βουλής.
  • Κάθε άλλη συναφής αρμοδιότητα που της ανατίθεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής.

Σύνοψη Στρατηγικού Σχεδίου της Βουλής των Ελλήνων 2018 - 2021 (pdf)

Βουλή των Ελλήνων - Στρατηγικό Σχέδιο 2018 - 2021 (pdf)

 
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.