Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Ειδικός Θεματικός Γραμματέας

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Email: 
Τηλέφωνο γραφείου:

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ