Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Δημόσιοι και Διεθνείς Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 26 αποτελέσματα| Σελίδα 1 από 3
Διαγωνισμοί Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια διακοσίων ογδόντα (280) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.
Σε εξέλιξη
Αθήνα, 02/03/2021
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επέκταση των αδειών χρήσης του υπάρχοντος συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας Netbackup της εταιρίας Veritas κατά 35ΤΒ front-end data, καθώς και απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
Αθήνα, 19/06/2020
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) δεσμίδων χάρτου Α4 για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
Αθήνα, 24-4-2020
Προμήθεια συστημάτων ρομποτικής εικονοληψίας για τον Τηλεοπτικό και Ραδιοφωνικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων
Σε εξέλιξη
Αθήνα, 6/3/2020
Αποκατάσταση-Επανάχρηση Κτηρίου Μπενακείου Βιβλιοθήκης
Σε εξέλιξη
Αθήνα, 15 Νοέμβρη 2019
Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων
Σε εξέλιξη
Αθήνα, 24 Απριλίου 2019
Σύμβαση για την υλοποίηση της τελικής φάσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων [ΚΔ΄ Σύνοδος, 2018-2019], που αφορά στις μετακινήσεις, τη διαμονή, τη σίτιση και τις ξεναγήσεις των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου στην Αθήνα, κατά το διάστημα 2 έως 6 Σεπτεμβρίου 2019
Ολοκληρώθηκε
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019
Σύμβαση για την υλοποίηση της τελικής φάσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων [ΚΔ΄ Σύνοδος, 2018-2019], που αφορά στις μετακινήσεις, τη διαμονή, τη σίτιση και τις ξεναγήσεις των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου στην Αθήνα, κατά το διάστημα 2 έως 6 Σεπτεμβρίου 2019
Ολοκληρώθηκε/Ματαιώθηκε
*Αθήνα, Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018*
*Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, (CPV : 72260000-5)*
Ολοκληρώθηκε/Ματαιώθηκε
Αθήνα, 17 Οκτώβρη 2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
Εγγραφές: 1 - 10 από 26 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ