ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5635 συνεδριάσεις | Σελίδα 554 από 564
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
22/05/1990 Ζ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΣΤ' αρχείο κειμένου
18/05/1990 Ζ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΕ'
17/05/1990 Ζ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΔ' αρχείο κειμένου
15/05/1990 Ζ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΓ'
11/05/1990 Ζ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΒ' αρχείο κειμένου
08/05/1990 Ζ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΑ'
07/05/1990 Ζ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Ι' αρχείο κειμένου
05/05/1990 Ζ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Θ'
04/05/1990 Ζ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Η' αρχείο κειμένου
30/04/1990 Ζ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Ζ'
Εγγραφές: 5531 - 5540 από 5635 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ