ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5515 συνεδριάσεις | Σελίδα 552 από 552
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
07/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Ε' αρχείο κειμένου
06/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Δ'
05/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Γ' αρχείο κειμένου
04/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Β'
03/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Α' αρχείο κειμένου
Εγγραφές: 5511 - 5515 από 5515 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 550 | 551 | 552 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ