ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

  • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  • ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος

Φάση

Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού Κατατεθέντα
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης Κατατεθέντα
Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις. Κατατεθέντα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Επί του... περιστυλίου!”

Τεύχος 56 | 17 Ιανουαρίου 2023

Στο νομοθετικό έργο που παρήχθη το 2022 είναι αφιερωμένο το 56ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού της Βουλής «Επί του... περιστυλίου!».

Στις 100 σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει έναν πλήρη ετήσιο Οδηγό Νομοθετικού Έργου, δηλαδή όλα τα στοιχεία (κείμενα, πρακτικά και βίντεο των συζητήσεων κλπ) των 131 Νομοσχεδίων και Διεθνών Συμβάσεων που ψηφίσθηκαν από τη Βουλή κι έγιναν Νόμοι του Κράτους το 2022.

Στην αρχή του Οδηγού ο αναγνώστης θα βρει πίνακες ανά μήνα με όλα τα ψηφισθέντα Νομοσχέδια και τις Διεθνείς Συμβάσεις. Στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των Νομοσχεδίων που ψηφίσθηκαν, η οποία γίνεται θεματικά, δηλαδή αλφαβητικά ανά Υπουργείο.

Ειδικότερα μπορεί να βρει:

* Τα κείμενα των νόμων, τις αιτιολογικές εκθέσεις, τις τροπολογίες που ενσωματώθηκαν, καθώς και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκαν.

* Τα πρακτικά των συζητήσεων στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικής Επιτροπές και την Ολομέλεια της Βουλής.

* Τα βίντεο των σχετικών συνεδριάσεων τόσο στις Κοινοβουλευτικής Επιτροπές, όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πρόκειται ουσιαστικά για την ολοκληρωμένη συγκέντρωση και παρουσίαση σε έναν ενιαίο Οδηγό όλων των πληροφοριών και πρωτογενών στοιχείων που υπάρχουν στα αρχεία της Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση ενός Νομοσχεδίου, ώστε να είναι περισσότερο προσβάσιμα, φιλικά και χρηστικά για τον ενδιαφερόμενο πολίτη.

ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ