ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Άρσεις Ασυλίας

Βρέθηκαν 44 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 5
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Ημερ. Διάτ. Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
14/04/2021
16/12/2020
21/10/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/10/2020 ΙΓ' (Μέρος Α΄)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/10/2020 ΙΓ' (Μέρος Β΄)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/10/2020 ΙΓ' (Μέρος Γ΄)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
14/10/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος Η' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/10/2020 H' (A' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/10/2020 H' (B' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/10/2020 H' (Γ' Μέρος)
30/09/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΣΙΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/09/2020 ΣΙΕ΄ (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/09/2020 ΣΙΕ΄ (Β΄ Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
10/09/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΣΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/09/2020 ΣΒ'
29/07/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡϞ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/07/2020 ΡϞ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/07/2020 ΡϞ' (B΄ Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
28/07/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΠΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/07/2020 ΡΠΘ'
17/06/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/06/2020 ΡΞB'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
27/05/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/05/2020 ΡΜΘ'
11/03/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΙΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/03/2020 ΡΙΣΤ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
25/02/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/02/2020 ΡΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/02/2020 ΡΣΤ' (B' Μέρος)
Εγγραφές: 1 - 10 από 44 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ