ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Άρσεις Ασυλίας

Βρέθηκαν 63 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 7
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Ημερ. Διάτ. Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
25/01/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος Ξ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/01/2023 Ξ'
αρχείο κειμένου
06/12/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΛΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/12/2022 ΛΘ'
16/11/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΚΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/11/2022 ΚΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/11/2022 ΚΕ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
19/10/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΙΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/10/2022 ΙΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/10/2022 ΙΑ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/10/2022 ΙΑ' (Γ' Μέρος)
05/10/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος Γ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/10/2022 Γ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/10/2022 Γ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/10/2022 Γ' (Γ' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
08/06/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΛΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/06/2022 ΡΛΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/06/2022 ΡΛΣΤ' (Β' Μέρος)
18/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΚΑ Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/05/2022 ΡΚΑ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
13/04/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/04/2022 ΡΘ'
09/03/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΠΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/03/2022 ΠΖ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/03/2022 ΠΖ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
16/02/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΟΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/02/2022 ΟΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/02/2022 ΟΕ' (Β' Μέρος)
Εγγραφές: 1 - 10 από 63 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ