ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Άρσεις Ασυλίας

Βρέθηκαν 50 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 5
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Ημερ. Διάτ. Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
20/10/2021
20/10/2021
13/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Ζ Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/10/2021 Ζ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/10/2021 Ζ' (Μέρος Β')
αρχείο κειμένου
06/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Γ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/10/2021 Γ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/10/2021 Γ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/10/2021 Γ' (Μέρος Γ')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/10/2021 Γ' (Μέρος Δ')
28/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/07/2021 ΡOΣΤ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/07/2021 ΡOΣΤ' (Μέρος B')
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
20/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/07/2021 ΡΞH' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/07/2021 ΡΞH' (Β' Μέρος)
14/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Γ' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
16/12/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/12/2020 ΝΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/12/2020 ΝΕ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/12/2020 ΝΕ' (Γ' Μέρος)
21/10/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/10/2020 ΙΓ' (Μέρος Α΄)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/10/2020 ΙΓ' (Μέρος Β΄)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/10/2020 ΙΓ' (Μέρος Γ΄)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
14/10/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος Η' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/10/2020 H' (A' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/10/2020 H' (B' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/10/2020 H' (Γ' Μέρος)
30/09/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΣΙΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/09/2020 ΣΙΕ΄ (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/09/2020 ΣΙΕ΄ (Β΄ Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
10/09/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΣΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/09/2020 ΣΒ'
Εγγραφές: 1 - 10 από 50 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ