Διατλαντικές Εμπορικές Συμφωνίες

Διατλαντικές Εμπορικές Συμφωνίες

«Ειδική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψης των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών»

Αντικείμενο της Επιτροπής αποτελεί η διερεύνηση του περιεχομένου και των διαδικασιών σύναψης των διατλαντικών συμφωνιών εμπορίου μεταξύ Ε.Ε., Καναδά και Η.Π.Α., η προώθηση της διαφάνειας στις εμπορικές ΑΔΑ: 07-043Ι διαπραγματεύσεις, η εξέταση δυνατοτήτων συμμετοχής του κοινοβουλίου και, μέσω αυτού, της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών φορέων σε αυτές, η επιδίωξη συνεργασίας με τυχόν αντίστοιχες επιτροπές των κρατών μελών της Ε.Ε. Αντικείμενο της Επιτροπής αποτελεί επίσης και η διατύπωση προτάσεων προς την κυβέρνηση, με συμβουλευτικό χαρακτήρα και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 32 Α παρ. 8 και 41Β του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).

Προς επίτευξη των ανωτέρω, η Επιτροπή βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία και επικοινωνία με την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και, μέσω αυτής, με τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Επίσης συνεργάζεται με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες (βλ. ενδεικτικά Greenpeace, Φίλοι της Φύσης).

Η Επιτροπή συγκροτείται ως εξής:

 1. ΒΟΥΤΣΗΣ Νικόλαος, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
 2. ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Δημήτριος, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
 3. ΔΟΥΖΙΝΑΣ Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
 4. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Γεράσιμος, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων
 5. ΜΑΝΙΟΣ Νικόλαος, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
 6. ΣΥΡΙΓΟΣ Αντώνιος, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
 7. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χαρά, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.
 8. ΙΓΓΛΕΖΗ Αικατερίνη, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος
 9. ΚΑΒΒΑΔΙΑ Αννέτα, Βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (Κ.Ο.) «ΣΥΡΙΖΑ» και Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
 10. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γεώργιος, Βουλευτής της Κ.Ο. «ΣΥΡΙΖΑ» που έχει οριστεί να λαμβάνει γνώση των διαβαθμισμένων εγγράφων της Transatlantic Trade and Investment Partnership (ΤΤΙΡ), μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
 11. ΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης, Βουλευτής της Κ.Ο. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» που έχει οριστεί να λαμβάνει γνώση των διαβαθμισμένων εγγράφων της ΤΤΙΡ, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.
 12. ΖΑΡΟΥΛΙΑ Ελένη, Βουλευτής της Κ.Ο. «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» 
 13. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θεόδωρος, Βουλευτής της Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ» που έχει οριστεί να λαμβάνει γνώση των διαβαθμισμένων εγγράφων της ΤΤΙΡ, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
 14. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, Βουλευτής της Κ.Ο. «Κ.Κ.Ε». που έχει οριστεί να λαμβάνει γνώση των διαβαθμισμένων εγγράφων της ΤΤΙΡ, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων
 15. ΔΑΝΕΛΛΗΣ Σπυρίδων, Βουλευτής της Κ.Ο. «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» που έχει οριστεί να λαμβάνει γνώση των διαβαθμισμένων εγγράφων της ΤΤΙΡ, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων
 16. ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δημήτριος, Βουλευτής της Κ.Ο. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» που έχει οριστεί να λαμβάνει γνώση των διαβαθμισμένων εγγράφων της ΤΤΙΡ, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών υποθέσεων, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου
 17. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μάριος, Βουλευτής της Κ.Ο. «ΈΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ» που έχει οριστεί να λαμβάνει γνώση των διαβαθμισμένων εγγράφων της ΤΤΙΡ, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου
 18. ΔΗΜΑΡΑΣ Γεώργιος, Βουλευτής της Κ.Ο. «ΣΥΡΙΖΑ», μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων
 19. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, Παναγιώτης, Βουλευτής της Κ.Ο. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 20. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ Φωτεινή, Εμπειρογνώμονας από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
 21. ΤΣΕΛΙΟΣ Βασίλειος, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β, Γ1 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών
 22. Εμπειρογνώμονας που θα οριστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 23. ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ Χρήστος, Εμπειρογνώμονας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 24. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, Ειδικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων
 25. ΦΡΑΓΚΟΥ Αναστασία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής
 26. ΠΛΙΑΚΟΣ Αστέριος, Προϊστάμενος Δεύτερης Διεύθυνσης Διεπιστημονικών μελετών της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, Καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 27. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Ξενοφών, Προϊστάμενος Α’ Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 28. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Ανδρέας, Προϊστάμενος Τμήματος Ευρωπαϊκών Μελετών της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
 29. ΠΟΛΙΤΗΣ Νέστωρ, Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής
 30. ΓΙΟΥΡΓΟΥ Όλγα, Επιστημονική συνεργάτιδα του Προέδρου της Βουλής
Απόφαση σύστασης της Επιτροπής

Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης
Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης
Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης
Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης
Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης
Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης
Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης

Πρακτικά

1η Συνεδρίαση
2η Συνεδρίαση
3η Συνεδρίαση
4η Συνεδρίαση
5η Συνεδρίαση
6η Συνεδρίαση
7η Συνεδρίαση
 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ