ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5606 συνεδριάσεις | Σελίδα 559 από 561
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
20/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΜΑ' αρχείο κειμένου
19/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Μ'
18/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΛΘ' αρχείο κειμένου
15/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΛΗ'
14/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΛΖ' αρχείο κειμένου
13/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΛΣΤ'
12/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΛΕ' αρχείο κειμένου
11/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΛΔ'
08/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΛΓ' αρχείο κειμένου
07/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΛΒ'
Εγγραφές: 5581 - 5590 από 5606 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ