ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5588 συνεδριάσεις | Σελίδα 557 από 559
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
22/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΜΓ' αρχείο κειμένου
21/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΜΒ'
20/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΜΑ' αρχείο κειμένου
19/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Μ'
18/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΛΘ' αρχείο κειμένου
15/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΛΗ'
14/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΛΖ' αρχείο κειμένου
13/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΛΣΤ'
12/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΛΕ' αρχείο κειμένου
11/09/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΛΔ'
Εγγραφές: 5561 - 5570 από 5588 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ