ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
102 A'/25.07.2017
Αριθμός Νόμου
4482
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
25/07/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
14/07/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΝΔ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
19/07/2017
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
19/07/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1102/2 18.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) σχετικά με την επέκταση της υποχρέωσης χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1103/3 18.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση διαγωνισμών του Προγράμματος Προμήθειας Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1104/4 18.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4427/2016 σχετικά με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1105/5 18.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Δυνατότητα αποκατάστασης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του επισπεύδοντος Υπουργείου οικονομικού έτους 2016, των δαπανών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), που πραγματοποιήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη 2014, 2015 και 2016 σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1108/7 18.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διάταξης του ν. 3920/2011.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1111/8 19.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέση σε ακινησία λεωφορείων της Ο.Σ.Υ. Α.Ε..


Επιστροφή