ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
116 A'/09.08.2017
Αριθμός Νόμου
4487
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
09/08/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
21/07/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΞΖ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
04/08/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1217/5 2.8.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - Συμπλήρωση α) διατάξεων του ν.2932/2001 σχετικά με τη δρομολόγηση συγκεκριμένων κατηγοριών πλοίων, β) συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 3709/2008 αναφορικά με τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης του απόπλου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1221/6 3.8.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α. Τρoποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα με τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, β. τροποποίηση διατάξεων του Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους (ν.δ. 811/1971)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1222/7 3.8.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κατεπείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1223/8 3.8.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3783/2009 σχετικά με θέματα συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας β) Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 σχετικά με θέματα λειτουργίας της Ε.Ε.Τ.Τ..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1224/9 3.8.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1225/10 3.8.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με 1) τον προυπολογισμό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.) και 2) τις κυρώσεις για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1226/11 3.8.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Επανακαθορισμός της διαδικασίας αδειοδότησης των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών, 2. παροχή δυνατότητας απασχόλησης των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και του ΑΠΕ-ΜΠΕ και ως ανταποκριτών στο εξωτερικό και 3. επέκταση στα δύο έτη (από ένα που ισχύει) της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΡΤ3.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1227/12 3.8.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Εκκαθάριση δαπανών του κτηρίου Κεράνη και 2. ρυθμίσεις για την ΕΑΒ.


Επιστροφή