ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
159 Α'/06.09.2016
Αριθμός Νόμου
4415
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
06/09/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
27/07/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΠ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΟΘ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
31/08/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 611/53 1.8.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων α. ιδιωτικών σχολείων, β. φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών και γ. ΓΓ Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
 • Αρ. Τροπολογίας: 633/55 4.8.2016 ΑΠΕΣΥΡΘΗ
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 (Α 114) και του άρθρου 111 του ν. 3852/2010.
 • Αρ. Τροπολογίας: 638/59 26.8.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παράταση μέχρι την 31.12.2017 της διάθεσης και της απόσπασης οριζόμενου προσωπικού φορέων (ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών κ.α.). 2. Συμπλήρωση του άρθρου 35 του ν.4387/2016 (υπολογισμός εφάπαξ παροχής). 3. Κατάργηση λογιστικής και οικονομικής αυτοτέλειας ΕΤΑΠ - ΜΜΕ. 4. Αποσαφήνιση τρόπου ανάθεσης μελετών έργων και προμηθειών της ΕΑΑ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 639/60 26.8.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παραχώρηση στο Δήμο Καισαριανής της περιοχής του Σκοπευτηρίου για αποκλειστική χρήση 40 ετών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 640/41 29.8.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ρυθμίσεις θεμάτων σχολικών καθαριστριών. 2. Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού. 3. Ρυθμίσεις για την έρευνα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 641/62 29.8.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 2. Σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογικών και καινοτομίας στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 3. Ρυθμίσεις για θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της μη τυπικής εκπαίδευσης. 4. Οργανώσεις γονέων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 642/63 29.8.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
 • Αρ. Τροπολογίας: 643/64 29.8.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των θεάτρων και άλλων χώρων διεξαγωγής παραστάσεων
 • Αρ. Τροπολογίας: 645/66 30.8.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ