ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
216 Α'/11.10.2013
Αριθμός Νόμου
4199
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/10/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
                
Ημ. Κατάθεσης
09/09/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013) ΚΔ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013) ΚΒ
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013) ΚΑ
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
01/10/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 828/6 20.9.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμισεις θεμάτων Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με: α. τη μεταχείριση των πολιτικών υπαλλήλων ναρκαλιευτών στο Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς, σε σχέση με τους στρατιωτικούς συναδέλφους τους. β. τους διαχειριστικούς ελέγχους στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. γ.τη μετάταξη εξαιρούμενων υπαλλήλων σε περίπτωση κατάργησης του συνόλου των θέσεων του κλάδου δ. την εθελούσια κινητικότητα δημοτικών υπαλλήλων ε.το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. στ. την εξομοίωση της θέσεως των πλοιοκτητών/εφοπλιστών-μετόχων των εταιρειών του ν.δ. 2687/1953 και του 27/1975.
 • Αρ. Τροπολογίας: 829/7 20.9.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με: α. τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων. β. τη λειτουργία πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου καθώς και τη χρήση της αεριοκίνησης στη χώρα μας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 830/8 20.9.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με: α. τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τις Περιφέρειες β. τη τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3371/2005 και γ. ρυθμίσεις θεμάτων ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΕΥΑΘ Α.Ε. και ΕΥΑΘ Παγίων
 • Αρ. Τροπολογίας: 831/9 20.9.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τη συγχώνευση των εταιρειών Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ