ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
116 A'/02.07.2018
Αριθμός Νόμου
4551
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
02/07/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
22/06/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΜΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
27/06/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1626/41 26.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1628/43 26.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 1629/44 26.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση προθεσμίας οριστικοποίησης πρώτων εγγραφών Κτηματολογίου και παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του ΙΓΜΕ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1630/45 26.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στους δικαιούχους για την εκτέλεση δρομολογίων άγονων γραμμών με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1631/46 26.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ορισμός κριτηρίων επιλογής πλήρωσης θέσης Προϊσταμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1632/47 27.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2557/1997 σχετικά με την αξιοποίηση κινητών ή ακινήτων ιδιοκτησίας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιστροφή