ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
160 A'/08.08.2014
Αριθμός Νόμου
4281
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
08/08/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
                    
Ημ. Κατάθεσης
30/07/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΖ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΣΤ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
06/08/2014
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf .pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης
06/08/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1694/265 4.8.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Επανακαθορισμός διάρθρωσης των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) καθώς και του Αρχηγείου της. 2. Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής, Θεσσαλονίκης και τις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις. 3. Καθορισμός αρμοδιοτήτων των διοικούντων της ΕΛ.ΑΣ., όσον αφορά το συντονισμό των Υπηρεσιών. 4. Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν σε μεταθέσεις προσωπικού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1698/268 4.8.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών -Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας -Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας -Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού -Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού
 • Αρ. Τροπολογίας: 1702/271 4.8.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1) Μεταβάλλεται το υφιστάμενο νομικό καθεστώς που διέπει τα επαγγέλματα που σχετίζονται με κόμμωση και περιποίηση χεριών - ποδιών. 2) Τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης μπορούν να κατέχουν θέσεις Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη όλων των Υπουργείων κι όχι συγκεκριμένων, που ισχύει σήμερα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1703/272 5.8.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή στο προσωπικό που, έως τη θέση σε ισχύ του ν. 4172/2013, υπηρετούσε σε θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, να αναγνωρίσει ως συντάξιμο κατόπιν εξαγοράς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, το χρόνο απασχόλησής τους σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1713/279 5.8.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις του άρθρου 60 του ν.4278/2014
 • Αρ. Τροπολογίας: 1714/280 5.8.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -Τροποποίηση της νομοθεσίας για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων -Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται, επί των προϋπολογισμών των οικείων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πρόσθετη επιβάρυνση, από την κάλυψη του κόστους συμμετοχής των αξιολογουμένων με μέσο όρο βαθμού 6 και κάτω σε προγράμματα επιμόρφωσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1720/284 6.8.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διατάξεις αρμοδιότητος Υπουργείου Οικονομικών


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ