ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Φάση Επεξεργασίας
Επεξεργασία στις Επιτροπές
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
23/01/2019
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
08/01/2019
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 1927/20 21.1.2019
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • Αρ. Τροπολογίας: 1928/21 22.1.2019
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτουν που αφορούν α) την εξαίρεση του διοικητικού προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης από την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, β) τους νομικούς συνεργάτες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Τμήμα Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και γ) τροποποίηση διατάξεων του ν.3213/2003 σχετικά με τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών, υπαλλήλων κ.λπ..


Επιστροφή