ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
269 A'/24.12.2014
Αριθμός Νόμου
4315
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
24/12/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
    
Ημ. Κατάθεσης
09/12/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΝΔ΄
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
20/12/2014
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf .pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης
20/12/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 2111/287 12.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2118/291 15.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με α) τη δυνατότητα μεταφοράς εργαζομένων από τη ΔΕΗ με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υπό προυποθέσεις, και β) τη διατήρηση έως την 30.06.2016 θέσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) η διάρκεια των οποίων λήγει στις 31.12.2014, υπό προυποθέσεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2125/294 16.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με την άδεια λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού.
  Ειδικά Στοιχεία: Απεσύρθη
 • Αρ. Τροπολογίας: 2138/303 16.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κύρωση του ιδιωτικού συμφωνητικού δεύτερης τροποποιήσης της από 25/11/2008 Σύμβασης Παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2159/311 17.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -
 • Αρ. Τροπολογίας: 2166/314 18.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2172/316 18.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διάταξη συγκρότησης Κεντρικού Συμβουλίου Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2176/319 18.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων: α) του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), β) ακινήτων των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2177/320 18.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με τον ΕΟΤ -Ρυθμίσεις σχετιμά με τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης -Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4276/2014
 • Αρ. Τροπολογίας: 2184/324 18.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υ.ΠΕ.ΚΑ., β) Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με τους γενικούς κανόνες χρήσης των υδάτων και τις άδειες χρήσεως ύδατος ή εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, γ) Αναπροσαρμογή κατώτατου ορίου προστίμου που επιβάλλεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν τα ύδατα και δ) ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη σύμπραξη των οργάνων Ο.Τ.Α. για τη διενέργεια αυτοψιών, διαπίστωση παραβάσεων κ.λπ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2185/325 18.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2189/326 18.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, καθώς και θέματα βοσκοτόπων
 • Αρ. Τροπολογίας: 2215/341 19.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στο Ίδρυμα ΄Αρχεία Ταινιών Ελλάδος - Ταινιοθήκη της Ελλάδος΄
 • Αρ. Τροπολογίας: 2216/342 19.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 2217/343 19.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.4269/2014 και ορίζεται ότι από 28/6/2014 επιτρέπονται και οι χρήσεις: Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες και Κοινωφελείς Οργανισμοί στα οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές τουρισμού - αναψυχής, στις οποίες έχουν ορισθεί χρήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2218/344 19.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αναπροσαρμογή των τιμών αποζημίωσης που εφαρμόζονται για την εκτελεση των συμβάσεων πώλησης των φωτοβολταικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος άνω του ενός MWp για τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και σύμβαση σύνδεσης το οριζόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις τιμές του τελευταίου τριμήνου του 2012
 • Αρ. Τροπολογίας: 2227/348 20.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παραχώρηση χρήσης έκτασης στο Δήμο Γλυφάδας για ίδρυση Κοιμητηρίου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2240/358 20.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση που αφορά τον επανακαθορισμό του χρονικού περιορισμού για την απαγόρευση δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων πριν από την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ