ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 5769 συνεδριάσεις | Σελίδα 573 από 577
Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
26/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΚΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/05/2022 ΡΚΖ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
27/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΚΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/05/2022 ΡΚΗ'
30/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΚΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/05/2022 ΡΚΘ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
31/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΛ Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/05/2022 ΡΛ'
01/06/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΛΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/06/2022 ΡΛΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/06/2022 ΡΛΑ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
02/06/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΛΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/06/2022 ΡΛΒ'
03/06/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΛΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/06/2022 ΡΛΓ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
06/06/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΛΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/06/2022 ΡΛΔ'
07/06/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΛΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/06/2022 ΡΛΕ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
08/06/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΛΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/06/2022 ΡΛΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/06/2022 ΡΛΣΤ' (Β' Μέρος)
Εγγραφές: 5721 - 5730 από 5769 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ