ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 5787 συνεδριάσεις | Σελίδα 572 από 579
Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
11/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΙΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/05/2022 ΡΙΖ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
12/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΙΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/05/2022 ΡΙΗ'
13/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΙΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/05/2022 ΡΙΘ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
16/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΚ Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/05/2022 ΡΚ'
18/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΚΑ Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/05/2022 ΡΚΑ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
19/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΚΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/05/2022 ΡΚΒ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/05/2022 ΡΚΒ' (Β' Μέρος)
20/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΚΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/05/2022 ΡΚΓ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
23/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΚΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/05/2022 ΡΚΔ'
24/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΚΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/05/2022 ΡΚΕ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
25/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΚΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/05/2022 ΡΚΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/05/2022 ΡΚΣΤ' (Β' Μέρος)
Εγγραφές: 5711 - 5720 από 5787 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ