ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 5787 συνεδριάσεις | Σελίδα 571 από 579
Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
11/04/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/04/2022 ΡΖ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
12/04/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2022 ΡΗ'
13/04/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/04/2022 ΡΘ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
14/04/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΙ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2022 ΡΙ'
18/04/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΙΑ Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/04/2022 ΡΙΑ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
19/04/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΙΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/04/2022 ΡΙΒ'
05/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΙΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/05/2022 ΡΙΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/05/2022 ΡΙΓ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
06/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΙΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/05/2022 ΡΙΔ'
09/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΙΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/05/2022 ΡΙΕ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
10/05/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΙΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/05/2022 ΡΙΣΤ'
Εγγραφές: 5701 - 5710 από 5787 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ