ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 5787 συνεδριάσεις | Σελίδα 575 από 579
Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
24/06/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΜΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/06/2022 ΡΜΖ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
27/06/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΜΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/06/2022 ΡΜΗ'
28/06/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΜΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/06/2022 ΡΜΘ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
29/06/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΝ Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/06/2022 ΡΝ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/06/2022 ΡΝ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/06/2022 ΡΝ' (Γ' Μέρος)
30/06/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΝΑ Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/06/2022 ΡΝΑ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
01/07/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΝΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/07/2022 ΡΝΒ'
04/07/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΝΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/07/2022 ΡΝΓ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
05/07/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΝΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/07/2022 ΡΝΔ'
06/07/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΝΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/07/2022 ΡΝΕ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
06/07/2022 (απόγευμα) ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΝΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/07/2022 ΡΝΣΤ'
Εγγραφές: 5741 - 5750 από 5787 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ