ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 5794 συνεδριάσεις | Σελίδα 577 από 580
Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
19/07/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΞΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/07/2022 ΡΞΖ'
αρχείο κειμένου
20/07/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΞΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/07/2022 ΡΞΗ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/07/2022 ΡΞΗ' (Β' Μέρος)
21/07/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΞΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/07/2022 ΡΞΘ'
αρχείο κειμένου
22/07/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΟ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/07/2022 ΡΟ'
25/07/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΟΑ Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/07/2022 ΡΟΑ'
αρχείο κειμένου
26/07/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΟΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/07/2022 ΡΟΒ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/07/2022 ΡΟΒ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/07/2022 ΡΟΒ' (Γ' Μέρος)
27/07/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΟΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/07/2022 ΡΟΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/07/2022 ΡΟΓ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
28/07/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΟΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/07/2022 ΡΟΔ'
29/07/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΟΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/07/2022 ΡΟΕ'
αρχείο κειμένου
26/08/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΟΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/08/2022 ΡΟΣΤ'
Εγγραφές: 5761 - 5770 από 5794 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ