ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Επεξεργασία στις Επιτροπές

Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων μετά την υποβολή τους στη Βουλή παραπέμπονται για επεξεργασία και εξέταση ή για συζήτηση και ψήφιση στην αρμόδια διαρκή επιτροπή.
Τίτλος
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
156 Α'/01.08.2014
Αριθμός Νόμου
4277
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
01/08/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
09/05/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΒ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf .pdf .pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης
30/07/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1625/213 25.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3775/2009, σχετικά με τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του πρώην ΤΕΜΠΤΕ ΑΕ και νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1626/214 25.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση της παραγράφου Α2 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 σχετικά με την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1627/215 25.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών και οστών νεκρών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1628/216 25.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με τα Κτηματολογικά Γραφεία.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1629/217 25.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις περί ηλεκτροκίνητων οχημάτων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1633/221 29.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιλογής των προϊσταμένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ