ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Τουρισμού
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
175 A'/08.08.2013
Αριθμός Νόμου
4179
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
08/08/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  Γνώμη Ο.Κ.Ε.  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
        
Ημ. Κατάθεσης
27/06/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013) Ζ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013) Ε'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013) Δ΄
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
01/08/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 671/11 19.7.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης και διακοπής της απόσπασης προσωπικού που έχει αποσπασθεί από νομικά προσωπα ιδιωτικού δικαίου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 677/15 19.7.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 678/16 19.7.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 691/19 26.7.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του ν/σ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 692/20 26.7.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 694/21 26.7.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ