ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
30 A'/12.02.2020
Αριθμός Νόμου
4663
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
12/02/2020
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
24/01/2020
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ϞΔ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
06/02/2020
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 151/9 4.2.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση άρθρων 34 και 34α του ν.2682/1999.
 • Αρ. Τροπολογίας: 152/10 4.2.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του ν. 4530/2018 και του π.δ. 79/2004
 • Αρ. Τροπολογίας: 153/11 5.2.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)
 • Αρ. Τροπολογίας: 154/12 6.2.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ