ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
254 A'/ 21.11.2013
Αριθμός Νόμου
4210
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
21/11/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  Γνώμη Ο.Κ.Ε.  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
    
Ημ. Κατάθεσης
17/10/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΗ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΖ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΒ
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΑ΄
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
13/11/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 919/32 1.11.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4115/2013 και ορίζεται ότι για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών σε σχολές και Τμήματα ΑΕΙ αναγνωρίζεται η διάκριση σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για ομογενείς ή αλλοδαπούς. Η ρύθμιση αυτή αρχίζει την 8/10/2008 και παύει με τη λήξη της εκάστης αγωνιστικής περιόδου 2012-2013. ? Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δεν εφαρμόζεται η προϋπόθεση του ενεργού αθλητή χωρίς διακοπή της αθλητικής του δραστηριότητας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 921/33 1.11.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με: Α. Τροποποιήσεις του ν. 4178/2013 Β. Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 Γ. Τροποποιήσεις του ν. 4172/2013 Δ. Τροποποιήσεις του ν. 3986/2011
 • Αρ. Τροπολογίας: 925/37 1.11.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων του ν.4172/2013, περί κινητικότητας, οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, στις 23/7/2013 ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, ως πολιτικό προσωπικό, οι οποίοι είναι συγγενείς πρώτου βαθμού των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 931/42 7.11.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Εξαιρούνται από το σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, μέσω ΑΣΕΠ, το προσωπικό στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΑΣΑ στο Παρίσι κσι στο Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη καθώς και για το επιτόπιο προσωπικό Ελληνικών Αρχών στην Αλλοδαπή. 2. Προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών σε προσωπικό της εταιρείας Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. 3. Τροποποιείται - συμπληρώνεται το άρθρο 9 του ν. 3892/2010 αναφορικά με τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. 4. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις θυγατρικές εταιρείες της ΕΟΜΜΕΧ.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ