ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

  • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  • ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Επί του... περιστυλίου!”

Τεύχος 34 | 11 Ιανουαρίου 2022

Στο νομοθετικό έργο που παρήχθη το 2021 επικεντρώνεται το 34ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού της Βουλής «Επί του... Περιστυλίου!».

Στις 100 σελίδες του νέου τεύχους ο αναγνώστης θα βρει έναν πλήρη ετήσιο Οδηγό Νομοθετικού Έργου, δηλαδή όλα τα στοιχεία (κείμενα, πρακτικά και βίντεο των συζητήσεων κλπ) που αφορούν τα νομοσχέδια και τις διεθνείς συμβάσεις που ψηφίστηκαν στο Κοινοβούλιο και έγιναν νόμοι του κράτους μέσα στο 2021, με ταξινόμηση ανά μήνα και ανά υπουργείο.

Ειδικότερα μπορεί να βρει:

* Τα κείμενα των νόμων, τις αιτιολογικές εκθέσεις, τις τροπολογίες που ενσωματωθήκαν, καθώς και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκαν.

* Τα πρακτικά των συζητήσεων στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικής Επιτροπές και την Ολομέλεια της Βουλής.

* Τα βίντεο των σχετικών συνεδριάσεων τόσο στις Κοινοβουλευτικής Επιτροπές, όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πρόκειται ουσιαστικά για την ολοκληρωμένη συγκέντρωση και παρουσίαση σε έναν ενιαίο Οδηγό όλων των πληροφοριών και πρωτογενών στοιχείων που υπάρχουν για τη συζήτηση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου στα σχετικά αρχεία της Βουλής, ώστε αυτές να είναι άμεσα προσβάσιμες και διαθέσιμες με φιλικό και χρηστικό τρόπο για τον ενδιαφερόμενο πολίτη, αλλά και για τους φοιτητές, δημοσιογράφους ή τους νομικούς που αναζητούν πλήρη τεκμηρίωση για “το γράμμα και το πνεύμα" ενός νόμου.

ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ