ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5654 συνεδριάσεις | Σελίδα 556 από 566
Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
02/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/07/2021 ΡΝΣΤ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
05/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/07/2021 ΡΝΖ'
06/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/07/2021 ΡΝΗ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
07/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/07/2021 ΡΝΘ'
08/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/07/2021 ΡΞ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/07/2021 ΡΞ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
09/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΑ Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/07/2021 ΡΞΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/07/2021 ΡΞΑ' (Β' Μέρος)
12/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/07/2021 ΡΞΒ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
13/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/07/2021 ΡΞΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/07/2021 ΡΞΓ' (Β' Μέρος)
14/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/07/2021 ΡΞΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/07/2021 ΡΞΔ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
15/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/07/2021 ΡΞΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/07/2021 ΡΞΕ' (B' Μέρος)
Εγγραφές: 5551 - 5560 από 5654 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ