ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5654 συνεδριάσεις | Σελίδα 555 από 566
Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
17/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/06/2021 ΡΜΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/06/2021 ΡΜΣΤ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
18/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/06/2021 ΡΜZ'
23/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/06/2021 ΡΜΗ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/06/2021 ΡΜΗ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
24/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/06/2021 ΡΜΘ'
25/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/06/2021 ΡΝ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/06/2021 ΡΝ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
28/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/06/2021 ΡΝΑ'
28/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/06/2021 ΡΝΒ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
29/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/06/2021 ΡΝΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/06/2021 ΡΝΓ' (Β' Μέρος)
30/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/06/2021 ΡΝΔ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
01/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/07/2021 ΡΝΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/07/2021 ΡΝΕ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/07/2021 ΡΝΕ' (Γ' Μέρος)
Εγγραφές: 5541 - 5550 από 5654 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ