ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5654 συνεδριάσεις | Σελίδα 558 από 566
Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
28/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/07/2021 ΡOΣΤ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/07/2021 ΡOΣΤ' (Μέρος B')
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
29/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/07/2021 ΡOZ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/07/2021 ΡOZ' (Μέρος B')
30/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/07/2021 ΡOΗ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/07/2021 ΡOΗ' (Μέρος B')
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
25/08/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/08/2021 ΡOΘ'
31/08/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/08/2021 ΡΠ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/08/2021 ΡΠ' (Μέρος Β')
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
01/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/09/2021 ΡΠΑ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/09/2021 ΡΠΑ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/09/2021 ΡΠΑ' (Μέρος Γ')
02/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/09/2021 ΡΠΒ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/09/2021 ΡΠΒ' (Μέρος Β')
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
03/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/09/2021 ΡΠΓ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/09/2021 ΡΠΓ' (Μέρος B')
06/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/09/2021 ΡΠΔ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
07/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/09/2021 ΡΠΕ' (Μέρος Α΄)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/09/2021 ΡΠΕ' (Μέρος Β΄)
Εγγραφές: 5571 - 5580 από 5654 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ