ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5654 συνεδριάσεις | Σελίδα 559 από 566
Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
08/09/2021 (πρωί) ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/09/2021 ΡΠΣΤ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
08/09/2021 (πρωί) ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/09/2021 ΡΠZ'
10/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/09/2021 ΡΠΗ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
13/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/09/2021 ΡΠΘ'
15/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2021 ΡϞ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2021 ΡϞ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2021 ΡϞ' (Μέρος Γ')
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
16/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/09/2021 ΡϞΑ'
17/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/09/2021 ΡϞΒ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
20/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/09/2021 ΡϞΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/09/2021 ΡϞΓ' (Β' Μέρος)
21/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞ Δ Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/09/2021 ΡϞΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/09/2021 ΡϞΔ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
22/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/09/2021 ΡϞΕ'
Εγγραφές: 5581 - 5590 από 5654 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ