ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5172 συνεδριάσεις | Σελίδα 517 από 518
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
27/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΒ' αρχείο κειμένου
21/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΑ'
18/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Ι' αρχείο κειμένου
17/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Θ'
14/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Η' αρχείο κειμένου
12/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Ζ'
08/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΣΤ' αρχείο κειμένου
07/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Ε'
06/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Δ' αρχείο κειμένου
05/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Γ'
Εγγραφές: 5161 - 5170 από 5172 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 515 | 516 | 517 | 518 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα