ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5188 συνεδριάσεις | Σελίδα 515 από 519
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
15/12/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Ι' αρχείο κειμένου
14/12/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Θ'
08/12/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Η' αρχείο κειμένου
07/12/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Ζ'
01/12/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΣΤ' αρχείο κειμένου
30/11/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Ε'
29/11/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Δ' αρχείο κειμένου
22/11/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Γ'
21/11/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Β' αρχείο κειμένου
20/11/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Α'
Εγγραφές: 5141 - 5150 από 5188 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα