ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5515 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 552
Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
23/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/04/2021 ΡΚ'
αρχείο κειμένου
22/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/04/2021 ΡΙΘ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/04/2021 ΡΙΘ' (Β' Μέρος)
21/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/04/2021 ΡΙΗ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/04/2021 ΡΙΗ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/04/2021 ΡΙΗ' (Γ' Μέρος)
αρχείο κειμένου
19/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/04/2021 ΡΙZ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/04/2021 ΡΙZ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/04/2021 ΡΙZ' (Γ' Μέρος)
16/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/04/2021 ΡΙΣΤ'
αρχείο κειμένου
15/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/04/2021 ΡΙE' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/04/2021 ΡΙE' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/04/2021 ΡΙE' (Γ' Μέρος)
14/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Γ' Μέρος)
αρχείο κειμένου
12/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2021 ΡΙΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2021 ΡΙΓ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2021 ΡΙΓ' (Γ' Μέρος)
09/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/04/2021 ΡΙΒ'
αρχείο κειμένου
08/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/04/2021 ΡΙΑ'
Εγγραφές: 1 - 10 από 5515 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ