ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 5857 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 586
Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
02/02/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/02/2023 ΞΖ'
αρχείο κειμένου
01/02/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/02/2023 ΞΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/02/2023 ΞΣΤ' (Β' Μέρος)
31/01/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/01/2023 ΞΕ'
αρχείο κειμένου
30/01/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/01/2023 ΞΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/01/2023 ΞΔ' (Β' Μέρος)
27/01/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/01/2023 ΞΓ'
αρχείο κειμένου
26/01/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/01/2023 ΞΒ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/01/2023 ΞΒ' (Β' Μέρος)
25/01/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΞΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/01/2023 ΞA'
αρχείο κειμένου
25/01/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος Ξ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/01/2023 Ξ'
23/01/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΝΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/01/2023 ΝΘ'
αρχείο κειμένου
20/01/2023 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΝΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/01/2023 ΝΗ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/01/2023 ΝΗ' (Β' Μέρος)
Εγγραφές: 1 - 10 από 5857 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ