ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5587 συνεδριάσεις | Σελίδα 5 από 559
Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
28/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/06/2021 ΡΝΑ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
28/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/06/2021 ΡΝΒ'
25/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΝ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/06/2021 ΡΝ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/06/2021 ΡΝ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
24/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/06/2021 ΡΜΘ'
23/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/06/2021 ΡΜΗ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/06/2021 ΡΜΗ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
18/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/06/2021 ΡΜZ'
17/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/06/2021 ΡΜΣΤ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/06/2021 ΡΜΣΤ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
16/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/06/2021 ΡΜΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/06/2021 ΡΜΕ' (Β' Μέρος)
15/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/06/2021 ΡΜΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/06/2021 ΡΜΔ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/06/2021 ΡΜΔ' (Γ' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
14/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/06/2021 ΡΜΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/06/2021 ΡΜΓ' (B' Μέρος)
Εγγραφές: 41 - 50 από 5587 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ