ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5587 συνεδριάσεις | Σελίδα 3 από 559
Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
26/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/07/2021 ΡOΔ'
αρχείο κειμένου
23/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΑ Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/07/2021 ΡOΑ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/07/2021 ΡOΑ' (Μέρος Β')
22/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟ Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/07/2021 ΡO' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/07/2021 ΡO' (Μέρος Β')
αρχείο κειμένου
21/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/07/2021 ΡΞΘ'
20/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/07/2021 ΡΞH' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/07/2021 ΡΞH' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
19/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/07/2021 ΡΞΖ'
16/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/07/2021 ΡΞΣΤ'
αρχείο κειμένου
15/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/07/2021 ΡΞΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/07/2021 ΡΞΕ' (B' Μέρος)
14/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/07/2021 ΡΞΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/07/2021 ΡΞΔ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
13/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/07/2021 ΡΞΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/07/2021 ΡΞΓ' (Β' Μέρος)
Εγγραφές: 21 - 30 από 5587 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ