ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5544 συνεδριάσεις | Σελίδα 2 από 555
Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
08/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/06/2021 ΡΛΘ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/06/2021 ΡΛΘ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
07/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/06/2021 ΡΛΗ'
04/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/06/2021 ΡΛΖ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/06/2021 ΡΛΖ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
03/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 03/06/2021 ΡΛΣΤ'
02/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/06/2021 ΡΛΕ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/06/2021 ΡΛΕ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
01/06/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/06/2021 ΡΛΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/06/2021 ΡΛΔ' (B' Μέρος)
31/05/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/05/2021 ΡΛΓ'
αρχείο κειμένου
28/05/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/05/2021 ΡΛB'
27/05/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/05/2021 ΡΛΑ'
αρχείο κειμένου
26/05/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛ Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/05/2021 ΡΛ'
Εγγραφές: 11 - 20 από 5544 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ