ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5587 συνεδριάσεις | Σελίδα 2 από 559
Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
02/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/09/2021 ΡΠΒ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/09/2021 ΡΠΒ' (Μέρος Β')
αρχείο κειμένου
01/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/09/2021 ΡΠΑ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/09/2021 ΡΠΑ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/09/2021 ΡΠΑ' (Μέρος Γ')
31/08/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/08/2021 ΡΠ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/08/2021 ΡΠ' (Μέρος Β')
αρχείο κειμένου
25/08/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/08/2021 ΡOΘ'
30/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/07/2021 ΡOΗ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/07/2021 ΡOΗ' (Μέρος B')
αρχείο κειμένου
29/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/07/2021 ΡOZ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/07/2021 ΡOZ' (Μέρος B')
28/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/07/2021 ΡOΣΤ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/07/2021 ΡOΣΤ' (Μέρος B')
αρχείο κειμένου
27/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/07/2021 ΡOE' (Μέρος A')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/07/2021 ΡOE' (Μέρος B')
26/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/07/2021 ΡOΒ'
αρχείο κειμένου
26/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΟΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/07/2021 ΡOΓ'
Εγγραφές: 11 - 20 από 5587 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ