ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5544 συνεδριάσεις | Σελίδα 4 από 555
Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
22/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/04/2021 ΡΙΘ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/04/2021 ΡΙΘ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
21/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/04/2021 ΡΙΗ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/04/2021 ΡΙΗ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/04/2021 ΡΙΗ' (Γ' Μέρος)
19/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/04/2021 ΡΙZ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/04/2021 ΡΙZ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/04/2021 ΡΙZ' (Γ' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
16/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/04/2021 ΡΙΣΤ'
15/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/04/2021 ΡΙE' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/04/2021 ΡΙE' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/04/2021 ΡΙE' (Γ' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
14/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Γ' Μέρος)
12/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2021 ΡΙΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2021 ΡΙΓ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2021 ΡΙΓ' (Γ' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
09/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/04/2021 ΡΙΒ'
08/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/04/2021 ΡΙΑ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
07/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙ Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/04/2021 ΡΙ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/04/2021 ΡΙ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/04/2021 ΡΙ' (Γ' Μέρος)
Εγγραφές: 31 - 40 από 5544 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ