ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Συζητήσεις & Ψήφιση

 

Περιλαμβάνονται τα νομοσχέδια που είναι αυτή την εβδομάδα εγγεγραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη της Ολομέλειας


Τίτλος
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
184 Α΄/29.11.2017
Αριθμός Νόμου
4504
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
29/11/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
01/11/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΛΓ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
23/11/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1343/18 13.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπληρωματικές διατάξεις του ν.2738/1999 (άρθρο 4 παρ.2) όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τη δυνατότητα προσχώρησης συνδικαλιστικής οργάνωσης των υπαλλήλων των ο.τ.α. α' και β' βαθμού σε ισχύουσα ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1353/22 23.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4483/2017, σχετικά με διορισμούς προσωπικού σε ο.τ.α. α' βαθμού και νομικών προσώπων αυτών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1356/25 23.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4325/2015.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1357/26 23.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του ν.4256/2014 που αναφέρονται στα πλοία αναψυχής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1358/27 23.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1361/30 23.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Συμμετοχή εκπροσώπων των ναυτεργατικών ενώσεων ή σωματείων της Π.Ν.Ο. σε επιθεωρήσεις που διενεργούνται επί πλοίων για την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων. 2.Επίδομα σίτισης σπουδαστών Α.Ε.Ν. 3.Αναβάθμιση της λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. 4. Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Δ.Α.Λ. 5. Αναμόρφωση λειτουργίας Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ