ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Επεξεργασία στις Επιτροπές

Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων μετά την υποβολή τους στη Βουλή παραπέμπονται για επεξεργασία και εξέταση ή για συζήτηση και ψήφιση στην αρμόδια διαρκή επιτροπή.
Τίτλος
Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά» στον Δήμο Λέσβου, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το ιστορικό μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
248 Α/13.12.2020
Αριθμός Νόμου
4761
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
13/12/2020
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
01/12/2020
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΜΗ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
10/12/2020
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 646/19 7.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Αποζημίωση μελών Δ.Σ.-Τροποποίηση του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου 2.Αρμοδιότητες Δ.Σ.-Τροποποίηση του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου
 • Αρ. Τροπολογίας: 647/20 8.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020-Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4714/2020
 • Αρ. Τροπολογίας: 649/22 8.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. - Τροποποίηση άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996
 • Αρ. Τροπολογίας: 650/23 8.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μουσεία - Μακρόχρονη εξαγωγή αντικειμένων συλλογών μουσείων - Τροποποίηση του άρθρου 59 του σχεδίου νόμου
 • Αρ. Τροπολογίας: 651/24 9.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Σύστημα επιφυλακής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 652/25 10.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις ζητημάτων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Αρ. Τροπολογίας: 657/30 10.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 658/31 10.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ