ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
21 A'/21.02.2016
Αριθμός Νόμου
4368
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
21/02/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
14/12/2015
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΟΣΤ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης
20/02/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 181/2 10.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους οδηγούς ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 182/3 10.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ηλεκτρονικό Αρχείο Υπηρεσιών Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 183/4 10.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προαγωγή μητρικού θηλασμού
 • Αρ. Τροπολογίας: 184/5 10.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων διά βίου μάθησης
 • Αρ. Τροπολογίας: 185/6 10.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 190/10 11.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τη συνεργασία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα καθώς και με Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 205/25 12.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εκλογή Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων-Αντικυθήρων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 206/26 12.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με: (α) Τον μηχανισμό Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και (β) Εξουσιοδοτικές διατάξεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 208/28 12.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επανακαθορισμός της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Προστασίας Κωφαλάλων
 • Αρ. Τροπολογίας: 209/29 12.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των Δημόσιων Δομών Υγείας από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και Νομικών Προσώπων αυτών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 210/30 12.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση - τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3329/2005 σχετικά με την δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 214/34 12.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 216/36 15.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 226/38 16.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών και διαχείρισης της τέφρας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 235/42 18.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση ισχύος του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών έως 30/4/2016.
 • Αρ. Τροπολογίας: 240/46 19.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αντικατάσταση του κειμένου της Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη.
 • Αρ. Τροπολογίας: 243/47 19.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών από 1.1.2013 έως 31.12.2015 νομιμοποιούνται και δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015 ή και του τρέχοντος έτους του ΥΠ.ΕΞ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 244/48 19.2.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τη συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ