ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ναυτιλίας και Αιγαίου
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
102 Α'/29.04.2013
Αριθμός Νόμου
4150
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
29/04/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
                                
Ημ. Κατάθεσης
15/03/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΟΑ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΗ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΖ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΣΤ΄
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
23/04/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 432/40 12.04.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά με τα επιβατηγά πλοία, τους λιμένες και τις Λιμενικές Αρχές εν γένει
 • Αρ. Τροπολογίας: 445/52 12.04.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., 2.Τροποποίηση ρυθμίσεων που αφορούν στην ασφαλή φόρτωση φορτήγων οχημάτων, 3.Υπαγωγή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομίων του ιδίου Υπουργείου., 4.Παροχή εξουσιοδότησης για τη ρύθμιση με κ.υ.α. της διαδικασίας χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 447/53 12.04.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά με πιστωτικά ιδρύματα.


Επιστροφή