ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α', Συνεδρίαση: ΡΞΣΤ΄ 16/04/2013


PDF:
es20130416.pdf
TXT:
es130416.doc


Επιστροφή