ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
25 A'/20.02.2018
Αριθμός Νόμου
4519
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
20/02/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/01/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Ο'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
08/02/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1464/171 2.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των άρθρων 3 του Ν.4138/2013 (Α΄72), 49 του Ν.4412/2016 (Α΄147) και 29 του Ν. 4413/2016 (Α΄148).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1466/173 6.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προυποθέσεις και διαδικασία χορήγησης νόμιμης άδειας σε υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια
 • Αρ. Τροπολογίας: 1467/174 6.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εγκατάσταση κέντρων αδέσποτων ζώων σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1468/175 6.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τους δασικούς χάρτες.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1470/177 7.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης, μέχρι τις 30.06.2018, των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών υπό συγκεκριμένες προυποθέσεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1471/178 7.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση του ν. 4014/2011 (Α΄209) για την ενσωμάτωση των άρθρων 1 και 3 της οδηγίας 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014, 2. Κατάργηση της παρ. 10 του άρθρου 4 του από 22-6/3.7.2000 Π.Δ..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1472/179 8.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά με τροποποίηση του άρθρου 139 του ν. 4504/2017
 • Αρ. Τροπολογίας: 1473/180 8.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν.3199/2003


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ