ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Ημερομηνία - Ώρα
23/01/2018 10:30
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
H ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
Εισηγητές: Αικατερίνη Ιγγλέζη και Γεώργιος Στύλιος.

Νομοσχέδιο: Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.

Πρακτικά Συνεδριάσεων: .docx

Σχετικά Video