ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
46 A'/5.3.2022
Αριθμός Νόμου
4903
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
05/03/2022
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
22/02/2022
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΠΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
03/03/2022
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1225/37 1.3.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Αρ. Τροπολογίας: 1226/38 1.3.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1227/39 1.3.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Διορισμός πολιτών κρατών μελών στη Δημόσια Διοίκηση - Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2431/1996. 2. Ολοκληρωμένες πράξεις μετάταξης υπαλλήλων - Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4440/2016. 3. Υπηρεσιακός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Παράταση συμβάσεων σίτισης φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1228/40 1.3.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Αρ. Τροπολογίας: 1229/41 1.3.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1232/44 3.3.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ