ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
174 A'/08.08.2013
Αριθμός Νόμου
4178
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
08/08/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
18/07/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013) ΣΤ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013) Ζ΄
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
01/08/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 693/70 26.7.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών
 • Αρ. Τροπολογίας: 704/80 26.7.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Δεν επιτρέπεται η επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας που επιφέρει άρση της αρτιότητας κληροτεμαχίου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού προυφισταμένου του 1923 ή με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. 2.Συμπλήρωση του άρθρου 12 του ν. 1337/1983. 3.Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4030/2011. 4.Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 86/1969. 5.Ανακαλείται αυτοδικαίως η ανάρτηση δασικών χαρτών μετά τη δημοσίευση του ν.ν 4164/2013 και εως την έναρξη ισχύος αυτού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 710/86 26.7.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του ν.4148/2013 περί Σύστασης Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 723/97 1.8.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ προσωπικού που απασχολείται σε φορείς ο.τ.α


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ